Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

utadverboutdag ut och dag in day in, day outläsa ut en bok finish a bookvända ut och in på ngt turn sth inside outut på gatan go out into the streetut på isen go out on to the iceut på restaurang go to a restaurantut ur out of
raderaverbradera el. radera bort (ut) sudda ut erase, rub outradera ut utplåna, t.ex. stad wipe out
broderaverbembroiderbrodera ut embroider, embellish
spädaverbspäda ut dilute; blanda mix
späverbspä ut dilute; blanda mix
tänjaverbstretchtänja ut stretch; draw out, prolongtänja sig el. tänja ut sig stretch
skvallraverbgossip; sprida ut rykten tell tales
tröttaverbtire, wearytrötta ut tire out
utståverbstå ut med endure; genomgå suffer, go through
buktaverbbukta sig wind, curve, bendbukta ut bulge
© NE Nationalencyklopedin AB