Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

useladjektiv~t, uslaallm. el. t.ex. om varelse el. bostad el. mat el. väder wretched; eländig äv. miserable; tarvlig el. gemen vile, base, meanusel betalning paltry payment
blasksubstantiv~etvard., usel dryck etc. slops (pl.)dishwater
erbarmligadjektiv~teländig el. usel wretched, miserable; mycket dålig (svag) very poor; ömkansvärd pitiable
eländigadjektiv~twretched, miserable; dålig very poor, lamentable; [ur]usel, vard. rotten, lousyeländig stackare wretch
bedrövligadjektiv~tdeplorable, lamentable; usel miserable, wretched, awfuldet är för bedrövligt it is really too badett bedrövligt väder miserable (awful) weather
risigadjektiv~tsnårig scrubbymed torra grenar: (attr.) …with dry twigs, …that has (had etc.) dry twigsvard., usel lousy, rotten; skraltig ramshacklekänna sig risig feel lousy
ynkligadjektiv~tömklig pitiable, pitiful; eländig el. usel poor, miserable, wretched; jämmerlig piteous; futtig paltry; liten punygöra en ynklig figur cut a sorry figureregeringens ynkliga hållning the pitiable conduct of the governmentmed ynklig röst in a piteous voiceen ynklig ursäkt a paltry (lame) excuse
dålig (jfr sämre, värre, sämst, värst)adjektiv~tallm. bad; ofullkomlig, 'skral' äv. poor; sämre sorts inferior; [ur]usel, vard. rotten; svag, klen weak; jfr ex.ett dåligtilla utfört arbete a poor piece of workdåliga betyg skol. bad (low) marks (grades)ha dåligt hjärta have a weak heartvara på dåligt humör be in a bad temperha dålig hörsel be hard of hearingdålig jordmån poor soildålig karaktär a bad (weak) characterdålig luft bad (foul) airdålig lön low payen dålig människa a bad (stark. wicked) persondåliga nyheter (råd) bad news (advice)ha dåligt samvete have a bad (guilty) consciencedålig sikt poor visibilitydålig smak bad taste äv. bildl.tala dålig svenska …poor Swedishha dålig syn have [a] bad eyesightråka i dåligt sällskap get into bad companydåliga tider hard (bad) timesdet är en dålig tröst that is a poor consolationdåliga tänder bad teethdåligt uppförande äv. misbehaviour, misconducten dålig ursäkt a poor (flimsy) excusedålig vana bad habitdet var inte dåligt! that's not bad (not half good)!det blir dåligt med potatis i år there will be a shortage of potatoes this year
krasslig poorly, ill; amer. sick; vard. bad; inte riktigt kry out of sorts; illamående sickbli dålig be taken illjag känner mig dålig vanl. I don't feel [very] well, I feel rottenvara dålig i magen have a bad (an upset) stomach
© NE Nationalencyklopedin AB