Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ursprungligenadverboriginally
förstadverbförst […och sedan] first; först […men sedan] at first; vid uppräkning first[ly]; ursprungligen originally; jfr ex. under främstallra först first of allligga försti tävling be [the] firststå först på listan be [the] first on (at the top of) the listvara först på platsen be the first to arriveförst och främst till att börja med first and foremost, to begin with; framför allt above all; huvudsakligast primarilyinte förrän not until, onlyförst då såg han… only (not until) then did he see…jag fick det först i går I only got it (didn't get it until) yesterdayhan kommer först i morgon (om en vecka) he won't come until tomorrow (come for another week)
© NE Nationalencyklopedin AB