Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ursprungsubstorigin <till of>till sitt ursprung in origin
uppkomstsubstursprung origin
härstamningsubstdescent; ursprung origin
härkomstsubstbörd extraction, birthhärstamning descentursprung origin
härröraverbhärröra från ha sitt ursprung i originate from; härstamma från derive from
© NE Nationalencyklopedin AB