Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

urskillningsubstantiv~eninsikt discrimination, discernment; omdömesförmåga judgementmed urskillning äv. discriminately, judiciouslyutan urskillning äv. indiscriminately
kritiklösadjektiv~tuncritical; utan urskillning äv. indiscriminate
omdömesubstantiv~t, ~nomdömesförmåga judgement; urskillning discernment, discriminationha gott omdöme have a sound judgement, be a good judgeåsikt el. utlåtande opinion, judgement, estimationavge (fälla) ett omdöme om ngn (ngt) give one's opinion on sb (sth)
© NE Nationalencyklopedin AB