Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ursinnigadjektiv~tallm. furious <på ngn över ngt (för att-sats) with sb about sth (for konstr. med ing-form)>; om person äv. raging madgöra ngn ursinnig äv. enrage (infuriate) sb
desperatadjektiv=förtvivlad desperate; ursinnig furious
rabiatadjektiv=rabid, savage; fanatisk fanatical; ursinnig raving, frenzied
rosenrasandeadjektivoböjl.ursinnig furious, hopping mad, red with rage
förgrymmadadjektiv-grymmat, ~eincensed; ursinnig enraged; uppbragt indignant < with; över at>
förbittradadjektiv-bittrat, ~ebitter; ursinnig furious <över about (at); with>förbittrad stämning atmosphere [full] of resentment
ilskenadjektivilsket, ilsknaangry; speciellt amer. mad; ursinnig furious; om ljud piercingbli ilsken get angry (mad) <på ngn with sb; över ngt at (about) sth>; fly into a temper (passion, rage) <på ngn with sb; över ngt over sth>
vildadjektivviltallm. wild; ociviliserad el. otämjd äv. savage, uncivilized, untamed; oregerlig äv. unruly; om längtan o.d. furiousvilda blommor (djur) wild flowers (animals)vild förtjusning (förtvivlan) wild delight (despair)vilt landskap wild sceneryvilda planer wild schemesi vilt raseri in a frantic rage, in a frenzy of ragevilda rykten wild rumoursvilda seder barbarous customsvild strejk wildcat strikei vilt tillstånd in the wild state, when wildVilda Västern the Wild Westbli alldeles vild ursinnig become (get) furiousvild av glädje (raseri) wild (mad, frantic) with joy (rage)
© NE Nationalencyklopedin AB