Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ursäktsubstexcusehon bad om ursäkt she apologized, she said she was sorrybe ngn om ursäkt apologize to sb
anföraverbåberopa state, bring forwardanföra som ursäkt plead as an excuse
framföraverböverbringa conveyframföra ett klagomål make a complaintframföra en ursäkt offer an apologyuppföra, förevisa present, produce; musik perform
meningsubståsikt opinion <om of, about>säga sin mening rent ut speak one's mindavsikt intention; syfte purposedet var inte meningen ursäkt I didn't mean tovad är meningen med det här? vad är det bra för what is the idea of this?; vad vill det här säga what is all this about?innebörd sense; betydelse meaningdet är ingen mening med att komma there is no point in cominggram., sats sentence
© NE Nationalencyklopedin AB