Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 ursubsti ur och skur in all weathers
1 ursubstfickur el. armbandsur watch; väggur etc. clockFröken Ur the speaking clock
3 urprepositionout of; från fromur bruk out of use
utträdesubstwithdrawal <ur from>, retirement <ur from>
utvinnaverbextract <ur from>, win <ur from>
utdragsubstextract <ur from>, excerpt <ur from>
extraheraverbextract <ur from>
extraktsubstextract <ur from>
kyrkklockasubstchurch bellur church clock
rymningsubstur fängelse etc. escape
© NE Nationalencyklopedin AB