Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uppvaktatransitivt verb~de, ~tgratulera congratulate; fira celebrate; hedra honour, pay one's respects to; visa [erotiskt] intresse för courtuppvakta ngn med… besöka o. överlämna call on sb and give him resp. her…; skicka send…to sbbesöka t.ex. minister call on
beledsagatransitivt verb~de, ~taccompany äv. mus.; uppvakta attend; följa follow
© NE Nationalencyklopedin AB