Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppväckaverbframkalla awaken; t.ex. vrede provoke
väckaverbgöra vaken wake, wake up; på beställning vanligen call; rycka upp rouseljud som kan väcka de döda noise enough to raise the deadväcka ngn till liv call sb back to life; ur svimning revive sbframkalla arouse; uppväcka, t.ex. känslor arouse, awakenväcka förvåning cause astonishmentväcka minnen el. väcka minnen till liv awaken memories, call up memoriesframställa, t.ex. fråga raise, bring up
© NE Nationalencyklopedin AB