Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uppväckatransitivt verb-väckte, -väcktbildl.:framkalla awaken osv.; se väcka; t.ex. vrede provoke; bibl. raise, rouse <från de döda from the dead>
uppammatransitivt verb~de, ~tuppväcka nurse, foster; underblåsa foment
framkallatransitivt verb~de, ~tförorsaka, t.ex. sjukdom cause; uppväcka, t.ex. känsla, minne arouse, raise, awakenframkalla motstånd provoke oppositionframkalla skratt arouse (provoke) laughterfoto. develop
väckatransitivt verbväckte, väcktgöra vaken wake […up]; på beställning vanl. call; mera häftigt samt bildl. (rycka upp) rouseljud som kan väcka de döda …raise (wake, awaken) the deadväcka ngn till besinning call sb to his (resp. her) sensesväcka ngn till liv bring (call) sb back to lifeväcka ngn till medvetande om… make sb conscious (aware) of…ljudet av steg väckte henne ur hennes drömmar …awoke (roused) her from her dreams
framkalla:allm. arouse; uppväcka el. t.ex. känslor el. äv. awaken; vålla cause, create; ge upphov till:t.ex. beundran excite; t.ex. missnöje stir up; tilldra sig el. t.ex. uppmärksamhet attractväcka avund [hos ngn] excite (arouse) [sb's] envyväcka förvåning cause (arouse) astonishmentväcka ngns intresse arouse (awaken) sb's interestväcka minnen [till liv] awaken (bring back) memoriesdet väckte något [till liv] inom honom som it stirred something [with]in him…
framställa el. framlägga el. t.ex. fråga raise, bring up; se vidare ex. under förslag, motion, åtal
© NE Nationalencyklopedin AB