Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upptilladverbat the top < of>; däruppe above
uppeadverbup; upptill at the top < of, above>vara uppe hela natten sit up all night, stay up all nightvi var uppe i 120 km we were doing 120 km an houri övre våningen upstairs
© NE Nationalencyklopedin AB