Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

upptilladverbat the top < of>
uppeadverb (se äv. beton. part. under resp. vb)allm. up; i övre våningen upstairs; upptill at the top < of>, abovepriset (temperaturen) är uppe i… the price (temperature) is up to…längst uppe [i (på)], se översthan är uppe hos oss …up at our placeuppe på taket [up] on the roofhon är uppe uppstigen she is up (out of bed); efter sjukdom she is up [and about]månen (solen) är uppe …is up, …has risenhan är fortfarande uppe …still up (not in bed yet)vara uppehela natten sit (stay) up…vi var uppe i 120 km we were doing [as much as]…vara uppe med solen (tuppen) rise with the sunjag var uppe hos (uppe och besökte) henne i går I went up to see her…vard., öppen openlåt dörren stå uppe leave the door openspec. fall:frågan är fortfarande uppe …is still being discussedvara uppe i tentamen (engelska) have an [muntlig oral] exam (English exam)
© NE Nationalencyklopedin AB