Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upptagenadjektivsysselsatt busy, occupiedjag är upptagen i kväll, bortbjuden etc. I am engaged…; av arbete I shall be busy…vara upptagen med att göra ngt be busy doing sthbesatt occupiedplatsen är upptagen the seat is takendet är upptaget tele. the number is engaged; amer. the line is busy
sysselsattadjektivupptagen occupied, engaged; strängt upptagen busyvara sysselsatt med att göra ngt be busy doing sthanställd employed
frånvarandeadjektivinte närvarande absentde frånvarande those absenttankspridd absent-minded; upptagen av sina tankar preoccupied
© NE Nationalencyklopedin AB