Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upptaverbantaga el. tillägna sig adoptta i anspråk el. fylla take up
belånaverbinteckna mortgage; uppta lån på raise a loan onge lån på grant a loan on
anspråksubstclaimgöra anspråk på ngt lay claim to sthgöra anspråk på att… claim to…ställa stora anspråk make great demands onta i anspråk a) kräva require, take b) uppta, t.ex. ngns tid make demands on, take up
© NE Nationalencyklopedin AB