Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uppspärradadjektiv-spärrat, ~ewide openmed uppspärrad mun äv. open-mouthed, agape
spärratransitivt verb~de, ~tallm. block, block up, bar; stänga för trafik äv. close <för to>; hindra obstruct, block; telefon put…out of service; konto o.d. block, freezespärra en check stop [payment of] a chequespärra en gräns (hamn) close a frontier (port)spärratkonto blocked…, frozen…typogr. space out, interspacemed spärrad stil in spaced-out letters
partikelverbspärra avgata (väg) close, seal off; med t.ex. bockar block; med rep rope off; med poliskordong cordon off; med taggtråd wire off; isolera isolate, shut off; jfr spärraovanspärra inallm. shut (låsa lock)…up; se äv. inspärradspärra uppspärra upp munnen (ögonen) open one's mouth (eyes) wide; se äv. uppspärradspärra utfingrar (klor) spread out…
© NE Nationalencyklopedin AB