Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppskattningsubstestimate; värdering valuationgillande appreciation
bedömningsubstjudgement; uppskattning, värdering estimate, assessment
beräkningsubstcalculation; uppskattning estimateta ngt med i beräkningen allow for sth
uppskattaverbberäkna etc. estimate <till at>; värdera value <till at>visa sin uppskattning appreciate
uttrycksubstexpressionstående uttryck set phrasege uttryck åt give expression tota sig uttryck i… find expression in…; om känsla give vent to…som ett uttryck för min uppskattning as a mark of appreciation
© NE Nationalencyklopedin AB