Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppskattaverbberäkna etc. estimate <till at>; värdera value <till at>visa sin uppskattning appreciate
värderaverbfastställa värdet på value, estimate, estimate the value ofuppskatta value; sätta värde på appreciate
beräknaverbräkna på calculate; uppskatta estimate <till at>tiden var för knappt beräknad the time allotted was too short
skattaverbvärdera el. uppskatta estimate, value <till at>skatta sig lycklig count oneself fortunatebetala skatt pay taxesskatta för en inkomst pay taxes on an incomehan skattar för…om året he is assessed at…a year
© NE Nationalencyklopedin AB