Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppskakadadjektiv-skakat, ~eupset; starkare shocked, shaken [to the core]vara (bli) uppskakad över vard. äv. be cut up about
upprördadjektiv-rörtförargad indignant; uppretad irritated; skakad agitated; uppskakad upset; chockerad shocked <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>
uppskärradadjektiv-skärrat, ~evara uppskärrad uppskakad el. uppjagad be [all] wrought up, be [all] on edge (uptight); nervös be jumpy (jittery)
© NE Nationalencyklopedin AB