Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppsiktsubstsupervision <över of>, superintendence <över of>ha uppsikt över have charge of, supervisestå under uppsikt be under supervision
övervakaresubstjur. probation officersom håller uppsikt över supervisor
övervakningsubstjur. probationstå under övervakning be on probationuppsikt supervision, superintendence
redasubstordning orderreda få veta find out, get to knowha reda på ngt know sthhålla reda hålla uppsikt över look after; hålla sig à jour med keep up withta reda a) utforska find out b) ta hand om see to
verbordna: t.ex. bo, måltid preparereda upp lösa upp unravelreda ut klarlägga explain
2 vårdsubstcare <om, av of>; uppsikt charge <om, av of>; jur. custody <om, av of>sluten vård institutional care; på sjukhus hospital treatmentöppen vård non-institutional carefå god vård be well looked afterha vård om have charge of, have care of
© NE Nationalencyklopedin AB