Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppsatssubstskol. composition <om on>; större el. litterär essay <om on>
torftigadjektivenkel plain; fattig poor; knapp el. skral scanty, meagreen torftig uppsats a scanty essay, a poor essay
dispositionsubststå till ngns disposition be at sb's disposalställa ngt till ngns disposition place sth at sb's disposalav en uppsats etc. plan, outline; av stoffet disposition, arrangement
© NE Nationalencyklopedin AB