Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppsättningsubstupprättande putting up; arrangemang arrangementteat. stage-setting; produktion productionsats set
satssubstspråkv. sentence; om t.ex. huvudsats el. bisats vanligen clauseansats take-offta sats vid hoppning take a runmusik. movementuppsättning setkok. batch
omgångsubstuppsättning set; hop batchsport. etc. round; tur turnfå en omgång get a thrashingi omgångar efter varandra in turnsi två omgångar on two separate occasionsbetala i två omgångar pay in two instalments
© NE Nationalencyklopedin AB