Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppsägningstidsubstantiv~en, ~erterm (period) of noticemed en månads (tre månaders) uppsägningstid with one month's (three months') notice
uppsägningsubstantiv~en, ~arav anställd el. hyresgäst notice [to quit]; av kontrakt notice of termination; av avtal cancellation; av t.ex. understöd notice of withdrawal; av lån calling in; jfr uppsägningstid
© NE Nationalencyklopedin AB