Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uppropsubstantiv~et, =skol.,mil. o.d. roll callförrätta upprop call the roll <med of>vädjan appeal; tillkännagivande proclamation
mönstratransitivt verb~de, ~tförse med mönster patterngranska inspect, scrutinize, take stock ofmönstra ngn [med blicken] look sb up and downsjö., anställa på fartyg sign (take)…on, ship; verkställa upprop med call overintransitivt verb~de, ~tsjö. sign on, shipmil., inskrivas enrol; amer. enroll
partikelverbmönstra avtr. pay…offitr. sign (be paid) offmönstra påtr. sign (take)…on, shipitr. sign on
jainterjektion(ibland adverb) yes; artigareel.spec. till överordnad yes, Sir (resp. Madam); vid upprop here!ja då! oh yes!ja, då går vi då well, let's go thenjust det, ja! that's just it!ja[,ja], jag kommer all right [, all right] (yes, yes,) I'm coming!trettio, fyrtio, ja, femtio gånger thirty, forty, even fifty…
substantiv~et, ~n el. =yespl. yesesvid röstning ayeja receive (have, get) an answer in the affirmative (a favourable answer el. reply); vid frieri be acceptedrösta ja vote for the proposal, vote in the affirmative
© NE Nationalencyklopedin AB