Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upprätthållaverbvidmakthålla maintain, uphold; bevara preserveupprätthålla lag och ordning enforce law and order
bibehållaverbha i behåll retain; bevara keep, preserve; upprätthålla maintainväl bibehållen well preserved
bevaraverbbibehålla preserve; upprätthålla maintain; förvara keepskydda protectbevare mig väl! dear me!Gud bevare konungen (drottningen)! God save the King (Queen)!
© NE Nationalencyklopedin AB