Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppräkningsubstenumeration
tredjeräkneordthirdförk.3rdför det tredje in the third place; vid uppräkning thirdly; se femteo. andraför ex. samt femte-för sammansättningar
andra (andre)räkneordsecondförk.2ndden andra från slutet the last but oneför det andra in the second place; vid uppräkning secondlyi andra hand, se handandra klassens second-rateandra våningen, se våning; se vidare femteför ex. o. femte-för sammansättningar
(andre)pronomense annan
nämligenadverbty for; eftersom since; emedan as; ser ni you seedet är nämligen så att… el. saken är nämligen den att… the fact is that…framför uppräkning el. som upplysning namelybara en person hade kommit nämligen Peter vanligen only one person had arrived, and that was Peter
femteräkneordfifthförk.5thden (det) femte från slutet the last but fourför det femte in the fifth place; vid uppräkning fifthlyden femte april on the fifth of April, on April 5th; i brevdatering April 5th, 5th Aprili dag är det den femte today it is the fifthvart femte år every fifth year, every five yearskomma på femte plats come fifth
första (förste)räkneord och adjektivfirstförk.1st; begynnelse- initial; spec. i titlar principal, chief, headförsta bänk i sal etc. in the front rowfrån första början from the very start, from the very beginningde första dagarna var… the first few days were…i första hand in the first place, firstförsta hjälpen first aidförsta klassens first-class, first-rateförsta sidan i tidning the front pagevid första bästa tillfälle at the first opportunityförsta våningen a) bottenvåningen on the ground floor; amer. on the first floor b) en trappa upp on the first floor; amer. on the second floorför det första in the first place, for one thing; vid uppräkning firstly; se femteför vidare ex.
© NE Nationalencyklopedin AB