Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uppmärksamadjektiv~t, ~maattentive äv. artigt tillmötesgående <, mot to>; vaksam watchful < of>; iakttagande observant < of>[spänt] uppmärksam intent < [up]on>göra ngn uppmärksamngt draw (call) sb's attention to…, point…out to sb; varnande warn sb of…vara uppmärksamngt pay attention to…
andäktigadjektiv~tdevout; uppmärksam [extremely] attentive
artigadjektiv~tpolite; förekommande courteous; hövlig civil; uppmärksam attentive <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
påpassligadjektiv~tuppmärksam attentive; 'vaken' el. pigg alert, smart; färdig att ingripa prompt; vaksam vigilant
vakenadjektivvaket, vaknainte sovande awake endast pred., waking…ligga vaken lie awakei vaket tillstånd when awake, in the waking statemottaglig för intryck el. om t.ex. sinne alert, keen; pigg bright; vard. all there endast pred.; uppmärksam wide-awake
skärpasubstantiv~nallm. sharpness osv.; jfr skarp; stränghet (om t.ex. kyla, kritik) severity; klarhet clarity, lucidityframhålla ngt med skärpa …emphatically, …with vigour (energy)foto. el. TV. vanl. definition, sharpnessställa in skärpan [på] focus, bring…into focusskärpan är inställd (inte inställd) the lens is in (out of) focus
transitivt verbskärpte, skärptgöra skarpare:(t.ex. uppmärksamheten) sharpen; (t.ex. bild) increase the sharpness of; stegra el. öka intensify, increase; (t.ex. motsättningar) accentuate; göra strängare (t.ex. bestämmelser) tighten up, make…more stringentskärpa kraven raise the (one's) demandsskärpa straffet increase the punishment (jur. sentence)skärpa tonen harden (sharpen) one's toneskärpta bestämmelser more stringent (severe, rigorous) rulesskärpt bevakning close surveillanceskärpt konkurrens keener competitionskrärpta restriktioner tighter restrictions
reflexivt verbskärpte, skärptskärpa sig rycka upp sig pull oneself together, pull one's socks up; vara uppmärksam be on the alert
© NE Nationalencyklopedin AB