Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upplysningsubstbelysning lighting, illuminationunderrättelse information ((endast sing.))en upplysning a piece of informationupplysningar information (sing.)närmare upplysningar further information
anvisningsubstanvisning el. anvisningar upplysning, föreskrift directions (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasinstructions (pl.)
upplysaverbupplysa ngn om… underrätta inform sb of…; ge upplysning give sb information on (about)…
beskedsubstsvar answer; upplysning information <om about>jag ska ge (lämna) dig besked i morgon I will let you know tomorrowmed besked properly, with a vengeance
tipssubstupplysning tip <om about, as to>, tip-off <om about, as to>vinna på tips win on the pools
nämligenadverbty for; eftersom since; emedan as; ser ni you seedet är nämligen så att… el. saken är nämligen den att… the fact is that…framför uppräkning el. som upplysning namelybara en person hade kommit nämligen Peter vanligen only one person had arrived, and that was Peter
© NE Nationalencyklopedin AB