Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upplösatransitivt verb-löste, -löstse lösaupplösas, se upplösafå att upphöra dissolveskingra:t.ex. familj el. hem break up; t.ex. möte disperse; trupp,äv. teat. disbandbryta ned:t.ex. moral el. disciplin subverthon var upplöst i tårar …dissolved (bathed) in tearsreflexivt verb-löste, -löstupplösa sig allm. dissolve; kem. resolve <i into>; upphöra be dissolved; skingras:om t.ex. möte el. skyar disperse; om trupp,äv. teat. disband
upplösningsubstantiv~en, ~arallm. dissolution; kem.,optik. el. mus. resolution; i beståndsdelar disintegration äv. samhällsupplösning; mat. solution, breaking up, dispersion, dispersal, disbandment; subversion; oordning el. förfall disorder, disorganization; jfr upplösaupplösningen på dramat (historien) the outcome of the affair (story)
sprängatransitivt verbsprängde, sprängtallm. burst; med sprängämne blast; slå sönder el. t.ex. dörr break (force)…open; upplösa:t.ex. politiskt parti split upspränga banken i spel break the bankpolisen har sprängt ligan the police have busted the gangspränga målsnöret breast the tapespränga i luften blow up
intransitivt verbsprängde, sprängtvärka achedet spränger i örat my ear is aching
partikelverbspränga borttr.:med sprängämne blast awayspränga framridande gallop along, charge…spränga inspränga in ett skyddsrum i berg blast a shelter into…spränga sönderburst (med sprängämne blast) [i flera delar …to pieces]
lösatransitivt verblöste, löstfrån förpliktelser o.d. release, set…free; befria äv. liberatelossa [på] looselösa [upp] loosen äv. verka lösande; knut o.d. äv. undo, untie; håret let (take) downupplösa:lösa [upp] i vätska dissolve; i beståndsdelar disintegratefinna lösningen på el. klara upp:problem o.d. solve; konflikt o.d. vanl. settle; matematiska problem äv. work outlösa korsord solve (do) crosswordsbiljett o.d. take, pay for; köpa buylösaskaffa sig licens take [out] a licence (amer. license)lösa in check (om bank) paylösa ut a) post., hämta ut get…out [at the post office] b) delägare el. o.d. buy…off c) pant redeem
reflexivt verblöste, löst~ [upp] sig a) i vätska dissolve, be dissolvable b)ordna sigdet löser sig it will be okay (alright)lösa sig [av sig] själv solve itself
© NE Nationalencyklopedin AB