Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upphetsadadjektiv-hetsat, ~eexcited, worked up, hyped
uppskruvadadjektiv-skruvat, ~eupphetsad excited, worked upstegraduppskruvade priser spiralling (exorbitant) prices
skärradadjektivskärrat, ~eupphetsad excited, overwrought; nervös el. darrig jumpy, jittery, nervy
ivrigadjektiv~teager, keen; angelägen äv. anxious; enträgen urgent; energisk energeticbli (vara) ivrig lätt upphetsad get (be) excited
häftigadjektiv~tvåldsam violent; om t.ex. smärta äv. acute, severe; hetsig hot; om t.ex. dispyt äv. heatedett häftigt oväder (regn) a violent storm (heavy downpour)en häftig rörelse a sudden movementspeciellt i fråga om person:hetlevrad hot-headed, hot-tempered; lättretad quick-tempered, hasty; upphetsad exciteden häftig motståndare till… a violent opponent of…han blir [lätt] häftig he loses his temper [easily]vard., bra great, cool, awesome
hetadjektivhetthot; om t.ex. längtan äv. ardent; om t.ex. böner äv. fervent; upphetsad heated, exciteden het debatt a heated discussionheta linjen the hot lineett hett namn a hot favourite, one of the hot favouritesett hett tips a hot tiphett vatten [very] hot waterhet zon klimatzon torrid zonefå det hett [om öronen] get into hot waternär valstriden stod som hetast in the hottest part of…vard., aktuell el. på modet absolutely new, really up to date, hot
© NE Nationalencyklopedin AB