Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upphävatransitivt verb-hävde, -hävtlåta höraupphäva sin stämma make one's voice heardavskaffa abolish, do away with; förklara (göra)…ogiltig declare…null and void, nullify, invalidate; annullera annul; t.ex. kontrakt äv. cancel; lag äv. repeal; dom reverse; tillfälligt suspendupphäva varandra naturv.el.friare neutralize each other
belägringsubstantiv~en, ~arsiege, investmentupphäva belägringen raise the siege
ogiltigförklaratransitivt verb~de, ~tjur. declare invalid (null and void), annul, quash; upphäva t.ex. kontrakt äv. cancel
avlysatransitivt verb-lyste, -lystställa in el. t.ex. fest call off, cancel; upphäva el. t.ex. påbud suspend, revoke, cancel
motverkatransitivt verb~de, ~tmotarbeta counteract; hindra obstruct; försöka sätta stopp för countercheck; upphäva verkan av neutralizemotverka sitt eget syfte be counterproductive
ogillatransitivt verb~de, ~tinte tycka om disapprove of, dislikeinte godkänna disallow, reject; upphäva overrule; t.ex. besvär el. talan dismiss
prisstoppsubstantiv~et, =price freeze, [price] ceilinginföra [allmänt] prisstopp freeze pricesinföra prisstoppngt put a ceiling (resp. ceilings) on…upphäva ett prisstopp (prisstoppet) unfreeze prices
hävatransitivt verbhävde, hävtlyfta el. slänga heaveupphäva el. t.ex. blockad raise; annullera annul; t.ex. kontrakt äv. cancel, revoke; bota curehäva en sladd bil. correct a skid; reflexivt verbhävde, hävthäva sig upp raise (lift) oneself [up] <en arm on…>; pull oneself uphäva sig höja sig heave
partikelverbhäva i sigput awayhäva upp ett skrigive a scream (yell), raise a cryhäva ur sigcome out with
© NE Nationalencyklopedin AB