Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

upphävaverbavskaffa abolish, do away with; förklara ogiltig cancel; annullera annul; avbryta t.ex. belägring, blockad raise
ogillaverbdisapprove of, dislikejur.:upphäva overrule
återtaverbtake back; återerövra recapture; återvinna recoveråterkalla withdraw; upphäva cancel
hävaverblyfta heavehäva sig a) lyfta sig raise oneself b) höja och sänka sig heavehäva ur sig come out withupphäva, t.ex. blockad raise; annullera annul
© NE Nationalencyklopedin AB