Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppförandesubstbyggande building, erection, constructionhuset är under uppförande the house is under constructionmusik. performanceyttre uppträdande behaviour; moraliskt uppträdande conductdåligt uppförande bad behaviour, misbehaviour
uppträdandesubstframträdande appearanceuppförande behaviour
mönstergilladjektivmodel (endast före subst.)ideal; om t.ex. uppförande exemplary
anläggningsubstuppförande erection, constructiongrundande foundationbyggnad structurefabrik etc. workspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasplantparkanläggningar park grounds (pl.)
skicksubsttillstånd condition, statei dåligt skick in bad conditioni gott skick in good conditioni sitt nuvarande skick in its present stateuppförande behaviour; sätt manners (pl.)
© NE Nationalencyklopedin AB