Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppehållsvädersubstantiv-vädret, =, [mest] uppehållsväder [mainly] dry (fair)om det blir övergår tilluppehållsväder if it stops raining (snowing), if the weather clears up
uppehållsubstantiv~et, =avbrott el. paus break, intermission; avbrott äv. interruption; paus (spec. i tal) pause; järnv.,flyg. o.d. stop, halt, waitgöra [ett] uppehåll allm. stop, halt; järnv. o.d. äv. wait; anlöpa (om båt) el. stanna (om tåg) call; t.ex. i arbete (förhandlingar) make (take) a break; spec. i tal pause, break off, make a pausetåget gör 10 minuters uppehålli Laxå the train stops (halts, waits) [for] 10 minutes…utan uppehåll without stopping (a break, a stop), without pausing (a pause); jfr oavbrutetmeteor.se uppehållsvädervistelse sojourn; kortare stay
© NE Nationalencyklopedin AB