Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

uppehållsortsubstantiv~en, ~erfast [permanent (place of)] residence; jur. domicile; tillfällig place of sojourn; whereabouts (sg. el. pl.)
fristadsubstantiv~en, -städerskyddad uppehållsort sanctuary, [place of] refuge, asylum
ståndsubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknascivil~ [civil] statusdet äkta ståndet the married stateingå i det äkta ståndet enter into [holy] matrimony~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassalu~ stall; marknads~ booth; på t.ex. mässa stand~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasväxt plant~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaserektion erection, hard-on~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasnivå height; vattens äv. leveloböjl.ställning o.d.hålla stånd hold one's ground (own), hold out <mot fienden against…>hålla stånd mot frestelser resist…~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasjakt., villebråds uppehållsort lair, covertgöra stånd om hund point, stand; om vilt stand at bay~et, = el. ständerskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknashist., riks~ estatede fyra stånden the four estatesrikets ständer the estates of the realmoböjl.skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasskick o.d. condition, statevara i stånd [till] att (+ inf.) be able to + inf., be capable of + ing-form; ha möjlighet till be in a position to + inf.han är i stånd till vad som helst klandrande äv. he sticks at nothingfå till stånd bring about; t.ex. uppgörelse effect; upprätta establishkomma till stånd come (be brought) about; äga rum come off, take place; förverkligas be realized, materializevara ur stånd att (+ inf.) be incapable of + ing-form, be unable to + inf.; inte ha möjlighet not be in a position to + inf.
© NE Nationalencyklopedin AB