Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppdelatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse dela uppunder dela
fördelatransitivt verb~de, ~tallm. distribute <bland (emellan, på) among[st]>; uppdela divide <i into>; skifta ut allocate; utsprida spread, dispersefördela rollerna cast (assign) the partsfördela utgifterna över flera år spread the expenditurefördela sig be distributed
© NE Nationalencyklopedin AB