Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppbjudatransitivt verb-bjöd, -bjudituppbjuda alla [sina] krafter summon (muster, mobilize) all one's strengthuppbjuda hela sin energi use (exert) all one's energy
uppbådatransitivt verb~de, ~tt.ex. hjälp el. krafter mobilize; se vidare uppbjuda
ansträngatransitivt verb-strängde, -strängtallm. strain; trötta el. t.ex. ögonen tire; uppbjuda el. t.ex. sina krafter exert; sätta på prov tax, tryanstränga sin hjärna rack one's brainsanstränga sina resurser tax one's resourcesreflexivt verb-strängde, -strängtanstränga sig exert oneselfanstränga sig till det yttersta exert oneself to the utmost
© NE Nationalencyklopedin AB