Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

universumsubstantiv~et, =universe; världsalltet the Universe
makrokosmossubstantivoböjl.universum macrocosm
skapelsesubstantiv~n, ~rcreation; abstr. äv. makingskapelsen när Gud skapade universum the Creation; världen äv. nature, the universe
världsubstantiv~en, ~arworld; jorden earthvärlden, universumse världsalltetleva i en annan värld …a world apartden fina (förnäma) världen high society, the fashionable worldGamla (Nya) världen geogr. the Old (New) WorldTredje världen polit. the Third Worldhela världen the whole world; alla all the world, everybodydet är väl inte hela världen vard. it's not the end of the world, it is not all that importantdrömmens värld the world of dreamsfantasins värld the realm of the imagination, the realms of fancydet här är världens chans vard. it's the chance of a lifetimedenna världens goda worldly goodsall världens rikedom[ar] all the riches of the worldvärlden är liten! it's a small world!en dam (man) av värld a woman (man) of the worldmaten är inte av denna världen vard. …is out of this worldfolk från hela världen people from all over the worldhon (den) ser inte mycket ut för världen …isn't much to look atdet är den enklaste sak i världen it's the easiest thing in the worldhär i världen in this world (life)för allt i världen gör inte det! for goodness' sake don't do that!, whatever you do don't do that!jag vill inte såra henne för allt i världen …for the world, …for anything [in the world]vad i all världenhar hänt? what on earth (in the world)…?, what ever…?vem i all världen…? who on earth…?, who ever…?i hela världen all over the worldkomma sig upp i världen come up in the worldkomma till världen come into the worldnu är det ur världen! now that is over and done with!, that's the end of the matter!vi skriver ett brev så vi får saken ur världen …and have done with ithöga politiker världen över …all over the world
© NE Nationalencyklopedin AB