Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

universitetsubstantiv~et, =universitygå på (ligga vid) universitetet be at [the] (amer. at the) universityUppsala universitet (universitetet i Uppsala) Uppsala University, the University of Uppsala
inskrivningsavgiftsubstantiv~en, ~erskola o.d. enrolment (vid universitet o.d. registration) fee
aulasubstantiv~n, aulorassembly hall, [great] hall; i universitet lecture hall
högskolasubstantiv~n, -skolorcollege; universitet university; mindre university collegeteknisk högskola university of technology; se vidare handelshögskola, lärarhögskolam.fl.
docentsubstantiv~en, ~ervid universitet docent; motsv. i Storbr. reader, senior lecturer; i USA associate professor <i in>
institutionsubstantiv~en, ~erallm. el. läroanstalt institute, schoolengelska institutionen vid universitet the Department of English, the English Department
inskrivningsubstantiv~en, ~ari skola o.d. enrolment (amer. enrollment); mil. äv. enlistment; vid universitet o.d. registrationjur. el. bokf. registrationdata. keyboarding
kanslisubstantiv~et, ~ervid beskickning chancellery; vid ämbetsverk o.d. secretariat[e], secretary's office; vid universitet registrar's (vid teater [general] manager's) office
professursubstantiv~en, ~erprofessorship, [professorial] chairprofessuren i historia vidUmeå universitet the chair of…inneha en professur i historia hold a professorship (chair) in…
studerandesubstantiv~n, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvid universitet studentvara studerande be a studentstuderande vid teknisk högskola student of technology (engineering)~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasstudium study[ing]
© NE Nationalencyklopedin AB