Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

unisonadjektiv~tunison
unisontadverbin unison
enklangsubstantiv~enmus. unison
enstämmigtadverbunanimously; mus. in unison
enstämmigadjektiv~tunanimous; mus. unison
enstämmighetsubstantiv~enunanimity; mus. unison
samklangsubstantiv~enmus. harmony, unison äv. bildl.stå i samklang med bildl. be in harmony (tune, keeping) with
© NE Nationalencyklopedin AB