Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

unionsubstunion
fackföreningsubsttrade union; amer. labor union
fackföreningsrörelsesubsttrade-union movement; amer. labor-union movement
Sovjetunionenhist. the Soviet Union
sammanslagningsubstunionfusion merger, fusion
Sovjetsubsthist. the Soviet Union
fackförbundsubstav fackföreningar vanligen national trade union; amer. labor union
fackföreningsavgiftsubsttrade-union dues (pl.)amer. labor-union dues (pl.)
fackligadjektivfackliga frågor trade-union matters; amer. labor-union matters
sammanslutningsubstförening association, societypolit. union, federation
© NE Nationalencyklopedin AB