Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

undsättningsubstantiv~enrelief; rescue; succour; jfr undsättakomma till ngns undsättning come to sb's rescue (succour)
hjälpsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasallm. el. äv. om person help; bistånd äv. assistance, aid; nytta äv. use; undsättning rescue; understöd support, relief; botemedel remedy <mot (för) for>ekonomisk hjälp economic aidhjälp av ngn finansiellt be helped (assisted) by sb, receive assistance from sbge första hjälpen vid olycksfall give (administer) first aidsända hjälptill katastrofområdet send relief…söka hjälp hos ngn seek assistance from sbtack för hjälpen! thanks for the help!med hjälp av en linjal by means of…ta händerna till hjälp make use of…, have recourse to…~en, ~erridn.hjälper aids
© NE Nationalencyklopedin AB