Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

undgåtransitivt verb-gick, -gåttslippa undan escape; skickligt el. listigt äv. elude, evade; undvika avoidundgå straff escape punishmentundgå uppmärksamhet (att bli sedd) escape (elude) observationingen undgår sitt öde ung. time and tide wait for no maningenting undgår honom nothing escapes him, he misses nothingdet har undgått min uppmärksamhet it has escaped my attention (notice)man kan inte undgå att bli påverkad you can't fail to… + inf.jag kunde inte undgå att t.ex. höra det I couldn't avoid (help) + ing-form
gäckatransitivt verb~de, ~tomintetgöra frustrate; förbrylla el. undgå baffle; fly undan eludegäckade förhoppningar disappointed (frustrated) expectations
nättadjektiv=söt pretty; speciellt amer. cute; fin o. nätt dainty; prydlig neaten nätt summa iron. a tidy (nice little) sum, a pretty pennyknapp scantyadverbprettily osv.; jfr nättovannätt och jämnt t.ex. undgå barely, narrowly; t.ex. hinna med tåget only just; precis tillräckligt barely; t.ex. tillfrisknad barely, only just; se äv. knappt
undvikatransitivt verb-vek, -vikitavoid; hålla sig borta från äv. keep away from; sky el. söka ~ äv. shun; svårigheter o.d. äv. steer clear of; jfr äv. undgåundvika att göra ngt avoid + ing-formundvika [att besvara] frågan avoid (dodge) the question
slippatransitivt verb och intransitivt verbslapp, sluppit a)slippa [ifrån, (undan)] befrias från be excused from, be let off; undgå escape; undvika avoid; förskonas från be spared <ngti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassth; att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCA saknas+ ing-form>; bli kvitt get rid of
b) inte behöva not have to, not need [to]du slipper [göra det] you needn't [do it], you don't need (have) to [do it]jag hoppas jag slipper se honom igen …I have seen the last of himhon slapp betala she didn't have to payför att slippabesvär to save (avoid)…låt mig slippa höra eländet I don't want to have to listen to…slipp låt bli då! don't then!vad skönt att slippa honom (den etc.)! good riddance!
släppasslippa över bron be allowed to pass…ingen slipper härifrån nobody is allowed to leave [here]
partikelverbslippa framkomma igenom get through; släppas igenom be let through; släppas förbi be allowed to passslippa förbi [ngn]get past [sb]; slinka slip past [sb]slippa igenomget through; släppas be let through; slinka, äv. om sak slip throughslippa inget in; släppas in be let in, be admittedslippa lösget (break) loose; bli släppt el. ur fängelse o.d. be set free; om eld break outslippa undantr. escapeitr. get (be let) off, escape <med en varning with…>slippa lindrigt undan get (be let) off lightlyslippa urdet slapp ur mig it slipped out of me <att… that…>
© NE Nationalencyklopedin AB