Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

underskottsubstantiv~et, =deficit; förlust loss <t.ex. 1000 kronor of…>; brist deficiency <t.ex. syre of…>underskott på arbetskraft shortage of labour
handelsbalanssubstantiv~enbalance of trade, trade balancestort underskott (överskott) i handelsbalansen a large trade deficit (surplus)
betalningsbalanssubstantiv~en, ~erbalance of paymentsunderskott (överskott) i betalningsbalansen deficit (surplus) in the balance of payments
minussubstantiv~et, =matem. minus [sign]; underskott deficit, deficiency, shortage <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; nackdel drawbacktermometern står på minus it is below zero (freezing point)stå på minus bildl. be on the minus side, be in the redadverbminusminus 2 [grader] el. 2 grader minus two degrees below zerofyra minus två four minus (less) two20 000minus skatt …less tax
© NE Nationalencyklopedin AB