Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

undersökningsubstantiv~en, ~arexamination, inspection; scrutiny; jfrunder söka; genomsökning search; efterforskning el. utforskning inquiry; systematisk investigation; opinions~ pollmedicinsk undersökning medical examinationrättslig undersökning judicial (legal) inquirystatistisk undersökning statistical surveyvetenskapliga undersökningar [scientific] research[es]företa en undersökning av riskerna institute an inquiry (an investigation) into…
cancerprovsubstantiv~et, = el. ~erundersökning cancer screening test; vävnad o.d. cancer test
rättskemiskadjektiv~trättskemiskt laboratorium laboratory of forensic chemistryrättskemisk undersökning public analyst's investigation
efterforskningsubstantiv~en, ~arundersökning investigation, inquirygöra efterforskningar efter institute a search for
sinnesundersökningsubstantiv~en, ~arrättspsykiatrisk undersökning examination conducted by a forensic psychiatrist
rättspsykiatriskadjektiv~trättspsykiatrisk undersökning examination conducted by a forensic psychiatrist
ytligadjektiv~tallm. superficial; om person äv. shallow; flyktig el. om t.ex. undersökning cursory; om t.ex. bekantskap passing, nodding
omprövningsubstantiv~en, ~arreconsideration, reappraisal; undersökning reinvestigation, review äv. jur.; examen new (fresh) examinationta ngt under omprövning reconsider sth
prövningsubstantiv~en, ~arprov el. undersökning test, trial, examination; prövande testing; undersökning äv. inquiry <av into>; t.ex. av fullmakt investigation; noggrann scrutiny <av of>; prövningsprocedur el. prövningstid probationförnyad prövning av en fråga re-examination, reconsiderationnoggrann prövning close examination, [careful] scrutinyskriftlig prövning written examination (test)påfrestning ordeal, affliction
forskningsubstantiv~en, ~arvetenskaplig research; study <i of>; undersökning investigation <i into (on, respecting)>; inquiry <i into; i fråga om as to (respecting)>forskning och utveckling (förk.FoU) research and developmentförk.R&D
© NE Nationalencyklopedin AB