Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

undersökningsubstexamination, investigation; hälsoundersökning screeningmedicinsk undersökning medical examinationvid närmare undersökning on closer examination, on closer inspectionprov test, testing
efterforskningsubstinquiry; undersökning investigation
utredningsubstundersökning investigation; betänkande reportkommitté commission, committee
granskningsubstundersökning examination; synande scrutiny; kontroll check-up
passkontrollsubstundersökning passport examinationkontor passport office
prövningsubstprov el. undersökning test, ordeal, examination; av t.ex. fullmakt investigationlidande ordeal, affliction
2 ledaverblead; t.ex. undersökning, förhör conduct; förestå manage; ha hand om be in charge of; vägleda guide; rikta, t.ex. tankar directsport. leadfys. el. elektr. conduct; transportera, t.ex. vatten convey
© NE Nationalencyklopedin AB