Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

underrättelsesubstantiv~n, ~r, underrättelse[r] information <om about, on>; mil. o.d. intelligence <om of>; nyhet[er] news <om of>   (samtliga endast sg.)underrättelser hand., formellt advicesnärmare underrättelser further information (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasparticularsunderrättelse om att be informed that, learn thatinhämta (skaffa sig) underrättelser om inform oneself of (as to), procure information about (of, as to)vid underrättelsen om hans död at the news of his death
inlöpaintransitivt verb-löpte, -löptom underrättelse o.d. come in (to hand, through), arrive
upplysningsubstantiv~en, ~arbelysning lighting; fest- el. fasadbelysning illuminationunderrättelse information (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasförklaring explanation <om of>; instruktion instructions (pl.) <hur… as to how…>en upplysning a piece (an item, a bit) of el. some informationupplysningar information (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasitems of information; spec. i skrift explanatory notesnärmare upplysningar [fås] hos… further particulars (information) may be obtained from…, for particulars apply to…bibringande av bildning enlightenmentupplysningen filosofisk o. litterär riktning the Enlightenment; se äv. upplysningstiden
meddelandesubstantiv~t, ~nmessage; äv. tele. o.d., kort skriftligt note, memopl.memostillkännagivande announcement; skriftligt, formellt, speciellt till el. från myndighet notificationett meddelande en underrättelse a piece of information (news)meddelanden offentliga el. t.ex. i radio announcementsmeddelande om adressändring notification of…meddelande per telefon telephone messageinternt (personligt) meddelande t.ex. i radio internal (personal) messagemeddelande om be informed of, receive information about, learn (hear) about; t.ex. en utnämning be notified ofkan jag få lämna ett meddelande? t.ex. i telefon can I leave a message?utan föregående meddelande without [previous] notice
nyhetsubstantiv~en, ~ernågot nytt el. ny sak novelty; nytt påfund el. förändring innovation; nytt drag new featureden senaste nyheten i skoväg äv. the last word (latest fashion) in shoesnyheter på bokmarknaden äv. new publications, new and forthcoming booksha nyhetens behag have the charm of novelty[underrättelse om] något nyligen inträffatnyhet[er] news (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasi tidning news item[s]en [god (dålig)] nyhet a piece of [good (bad)] newsjag kan tala om en nyhetnågot nytt [för dig] I have got [some (a piece of)] news for youdet var är en nyhet för mig that is new[s (pl.)] to meinga nyheter är goda nyheter no news is good news
© NE Nationalencyklopedin AB