Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

underrättelsesubstunderrättelse el. underrättelser information ((endast sing.)) <om about, on>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknasmil. etc. intelligence ((endast sing.)) <om of>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknasnyhet el. nyheter news ((med verb i sing.)) <om of>
upplysningsubstbelysning lighting, illuminationunderrättelse information ((endast sing.))en upplysning a piece of informationupplysningar information (sing.)närmare upplysningar further information
meddelandesubstbudskap message <om of>; underrättelse information <om of, about>, news <om about, of>; tillkännagivande announcement <om about, of>; nyhetsmeddelande report <om on>ett meddelande underrättelse a piece of information, a piece of newsmeddelande om be informed of
nyhetsubstnågot nytt el. ny sak novelty; förändring innovationunderrättelsenyhet el. nyheter news (sing.)en nyhet a piece of newsinga nyheter är goda nyheter no news is good news
© NE Nationalencyklopedin AB