Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

underrättaverbunderrätta ngn om ngt inform sb of sth
varskoverbunderrätta inform; förvarna warn <ngn om ngt sb of sth>
upplysaverbupplysa ngn om… underrätta inform sb of…; ge upplysning give sb information on (about)…
© NE Nationalencyklopedin AB