Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

underordnadadjektiv-ordnat, ~esubordinate <ngn (ngt) to sb (sth)>underordnad tjänsteman äv. minor officialdet är av underordnad betydelse …of secondary (minor) importancesubstantiven ~, pl. ~esubordinatehan är min underordnade äv. he is under me; vard. I'm his bosshans underordnade i pl. äv. his inferiors, those under him
underlydandeadjektivoböjl.underlydandemyndigheter lower…substantiven ~, pl. =underordnad subordinate; tjänare manpl. mendependanthans underlydande i pl. äv. those under him
lägreadjektivkomparativallm. lower osv.; jfr låg; i rang o.d. äv. inferior <än to>underordnadadverblowerlägre sänka priset go lowerhänga tavlan lägre hang…lower [down]lägre stående djur lower animals
underställatransitivt verb-ställde, -ställtunderställa ngn ett förslag o.d. submit…to sb, place (put)…before sbunderställa ngt t.ex. ngns beslut submit sth to…; t.ex. en domstol refer (report) sth to…underställd (underordnad) ngn (ngt) placed under…, subordinate (subordinated) to…
© NE Nationalencyklopedin AB