Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

underlåtatransitivt verb-lät, -låtitomit, fail; försumma äv. neglect <att+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>han underlät att meddela oss he failed to… + inf.jag kan inte underlåta att påpeka detta I feel it my duty to… + inf.
försummatransitivt verb~de, ~tmissköta neglect; underlåta leave…undoneförsumma att (+ inf.) fail (omit) to + inf.; underlåta äv. neglect + ing-form (neglect to + inf.)känna sig försummad feel neglected (slighted, left out in the cold)
© NE Nationalencyklopedin AB