Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

underkastaverbunderkasta sig submit tovara underkastad t.ex. straff be subjected to
utsättaverbblottställa expose <för to>; underkasta subject <för to>utsätta sig för expose oneself toutsätta sig för risken att bli utan elektricitet run the risk of being without electricity
© NE Nationalencyklopedin AB