Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

underhållatransitivt verb-höll, -hållitförsörja support, maintainsköta el. hålla i stånd maintain; keep up äv. friare; t.ex. kunskaper;byggnad o.d. äv. keep…in repairväl underhållen byggnad …in good repairilla underhållen byggnad …in poor repair, …in a state of disrepair (unrepair), …in disrepairroa el. förströ entertain, amuse, keep…amused
försörjatransitivt verb-sörjde, -sörjtsörja för provide for; underhålla support, keep, maintainreflexivt verb-sörjde, -sörjtförsörja sig earn one's living <med, genom by>han försörjer sig på att skriva romaner he writes novels for a living
2 näratransitivt verbnärde, närtföda nourish, give nourishment to, feed; underhålla el. försörja support; t.ex. sin fantasi äv. fosterse hysaen länge närd t.ex. önskan (dröm) a long-cherished…; misstanke a…of long standing
roatransitivt verb~de, ~tallm. amuse; underhålla entertain, divertdet roar mig att (+ inf. äv.) I enjoy + ing-formvara road av att dansa like (enjoy, be fond of) dancingvara road av astronomi be interested in…reflexivt verb~de, ~troa sig amuse (enjoy) oneself; vara ute på nöjen have a good timeroa sig med att (+ inf.) amuse oneself by + ing-form
uppehållatransitivt verb-höll, -hållithindra hinder; fördröja detain, delay, keep; låta ngn vänta keep…waitingjag vill inte uppehålla er längre I don't want to detain (keep) you (låta er vänta keep you waiting)…jag blev uppehållen i stan I was detained (delayed)…förlåt att jag har uppehållit er I'm sorry I've kept you (taken up your time)vidmakthålla el. underhålla el. t.ex. bekantskap el. goda förbindelser el. vänskap keep up, maintainuppehålla livet support (sustain) life, sustain oneself, subsistbefattning o.d.uppehålla ngns tjänst act for sb, fill sb's posttjänsten uppehålls tillfälligt av… the office is held (occupied) temporarily by…
reflexivt verb-höll, -hållit~ sig a) vistas:tillfälligt stay, stop <hos with>; bo live; ha sin hemvist reside b)bildl.uppehålla sig dröja vid småsaker dwell on (fästa sig vid take notice of) trifles
© NE Nationalencyklopedin AB