Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

underhållaverbförsörja support, maintainhålla i stånd maintain, keep uproa entertain, amuse
roaverbamuse; underhålla entertainvara road av att dansa like dancingroa sig amuse oneself
försörjaverbsörja för provide for; underhålla support, keep; förse supplyförsörja sig earn one's living <genom by>
uppehållaverbfördröja detain, delay, keepunderhålla, t.ex. bekantskap keep up, maintainuppehålla livet support lifeuppehålla sig a) vistas stay <hos with>, stop <hos with> b) ha sin hemvist reside
© NE Nationalencyklopedin AB