Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 undersubstwonder, marvel, miraclegöra under work wonders, work miraclessom genom ett under as if by a miracle
2 underprepositioni rumsbetydelse under; nedanför below, beneathstå under ngn i rang be below sbta ngn under armen take sb's armett slag under bältet a blow below the beltvara känd under namnet… be known by the name of…, go by the name of…5 grader under noll five degrees below freezing-point, five degrees below zeroi tidsbetydelse:under loppet av during, in; som svar på frågan 'hur länge' forunder dagen during the daydet regnade oavbrutet under fem dagar it rained continuously for five daysunder en resa ska man… when travelling one should…under tiden in the meantimeunder det att han talade skrev han några anteckningar while he was speaking he wrote some notes
adverbunderneath; nedanför below
under handadverbprivately, confidentially
hypnossubsthypnosisunder hypnos under hypnosis
beskjutningsubstfiring; bombardemang shellingunder beskjutning under fire
överinseendesubstsupervisionunder överinseende av under the supervision of
täckmantelsubstunder vänskapens täckmantel under the cloak of friendship
sorteraverbsort; efter kvalitet sort, grade, classify <efter according to>sortera under a) lyda under be subordinate to, be under the control of b) höra under belong under, come undersortera under rubriken… come under the heading of…
byggesubstbuilding under construction
avstängaverbse stänga avunder stänga
© NE Nationalencyklopedin AB