Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

undanadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. hålla undanunder hålla)bort el. iväg away; ur vägen out of the way; åt sidan asideundan [ur vägen]! [get] out of the way!undan (jfr undan); väja get out of the way, stand clear <för of>; gå åt sidan äv. step asidekomma undan get off, escapeett sätt att komma undan a way of getting out of ithan slapp lindrigt undan he got off lightlyfort el. rasktdet går undan med arbetet the work is getting on fine (is proceeding el. progressing fast)låt det gå undan! be quick about it!undan för undan little by little, bit by bit, by degrees, graduallyprepositionfrom; ut ur out offly undansina förföljare escape (run away) from…klara sig undan stormen get [safely] out of the stormslingra sig undanskyldighet shirk…, try to escape (elude)…
baxatransitivt verb~de, ~tbaxa undan ngt prise [out] sth and move it away
helskinnadadjektiv-skinnat, ~ekomma (slippa) helskinnad undan escape unhurt (safe and sound, unscathed)
2 länsaintransitivt verb~de, ~tsjö.länsa [undan] för vinden run before the wind; i storm scud
undanröjatransitivt verb-röjde, -röjthinder o.d.se röja undanunder röjajur., t.ex. dom set aside
gäckatransitivt verb~de, ~tomintetgöra frustrate; förbrylla el. undgå baffle; fly undan eludegäckade förhoppningar disappointed (frustrated) expectations
fraktatransitivt verb~de, ~tsjö. freight; med järnväg el. bil el. flyg carry, conveyfrakta bort forsla undan remove
billigtadverbinte dyrt cheaply äv. tarvligt, cheap, inexpensivelyköpa (sälja) billigt buy (sell) cheaplykomma billigt undan get off cheap[ly]
skyfflatransitivt verb~de, ~tskotta shovelpartikelverbskyffla undanshove away (aside)skyffla över ansvaret på ngn annanshove the responsibility on to someone else
lindrigtadverbmildly osv.; jfr lindrigvara lindrigt förkyld be suffering from a slight coldkomma lindrigt undan get off light[ly]
© NE Nationalencyklopedin AB