Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

undanadverbbort away; ur vägen out of the way; åt sidan asideundan get out of the wayfort el. rasktdet går undan med arbetet the work is getting on fineundan för undan little by little; en i taget one by one
prepositionfrom; ut ur out of
smusslaverbfiffla cheatsmussla undan hide away
helskinnadadjektivkomma (slippa) undan helskinnad escape unhurt
väjaverbväja el. väja undan make way <för for>, give way <för to>väja undan för slag dodgeväja åt höger move to the right
räddaverbsave <från, ur, undan from>; ur överhängande fara rescue <från, ur, undan from>; bevara preserve <åt for>rädda livet på ngn save sb's lifehans liv stod inte att rädda his life was beyond saving
2 makaverbmaka på ngt flytta undan move sthmaka sig el. maka på sig move
tillflyktsubstrefuge <mot, undan from>; medel el. utväg resort, resourceta sin tillflykt till take refuge in; en person take refuge with, go to…for refuge
förskräckelsesubstfright, alarmkomma undan med blotta förskräckelsen escape by the skin of one's teeth, have a very narrow escape
undgåverbslippa undan escape; undvika avoidjag kunde inte undgå att höra det I couldn't avoid hearing it, I couldn't help hearing it
slingraverbwindslingra sig a) om t.ex. väg, flod wind; om växt trail; om t.ex. rök wreathe b) try to get round thingsslingra sig ifrån dodge, shirkslingra sig undan get out of it, get out of things
© NE Nationalencyklopedin AB